Hauge - Tungtvann og "Kielland".

Jens Chr. Hauges tapte troverdigehet i forbindelse med salg av tungtvann til Israel gir næring til spekulasjonene om at sprenglegemet som ble brukt ved aksjonen mot "Kielland" var en strategisk atomladning, utviklet for å sprenge bruer og tilsvarende konstruksjoner? Stor sprengkraft med liten vekt og volum.

Fikk Hauge gjennom kontakten med Mike Harrari tilgang på strategisk atomladning, og ble en slik ladning brukt på "Kielland"? Ref; Falk International nettside Section 7.0 The Sabotage og Who supplied the explosives?

Sprengkraften som må ha vært over 600 tonn/cm2 for dannelse av bainitt i stålet passer inn i et slikt scenario, men beviser det ikke. Falk er ikke kjent med at der ble utført noen radiokative målinger på Ekkofisk-feltet etter 27 mars 1980, eller av/på den kantrede riggen? Hvis slike målinger er gjort med positive funn underbygger det ryktene om at aksjonen ble utført av Sovjetiske froskemenn fra Spetnaz.? Våren 1980 ville de færreste stille seg spørsmål om atomladning produsert av andre enn supermaktene. I dag har historie blitt kjent etter 1980 fortalt oss anderledes?

Av denne grunn - var det faren for radioaktiv stråling som var den reelle årsak til at narkohundene ikke fikk gjennomsøke riggen etter snuing? Var strålerisiko den altoverveiende grunn til at riggen etter snuing måtte senkes og ikke nyttes i sikkerhetsopplæringen av nye offshorearbeidere?

De tette båndene mellom Jens Chr. Hauge - Det Norske Arbeiderparti og Det Israelske Arbeiderparti er kjent. Om så sprengladningen skal ha vært produsert i Israel og tilkommet sabotørene via kriminelle bakmenn, ville også Mossad ha motiv for at sannheten dekkes over?

Jeg har tidligere kommet inn på Jens Chr. Hauge og "etterkrigs-Milorgs" kontakt med Mossad etter krigen. "Milorg" - flere sentrae motstandsmenn sto i gjeld til jødene etter krigen, noe Israel visste å dra nytte av - "Tungtvannsaken" - "Kanonbåtaffæren" - "Lillehammer-mordet" - "Kielland"? - "Osloavtalen".

Er det således ikke tilfeldig at jeg under årene har krysset sti med jøder i ulike situasjoner også utenfor Trondheim, kontakten fra Herbert W. Kissinger og ulike hendelser under mine besøk i New York og Den Haag - nærmere omtalt i tillegg av 7 august under Testamente ? Albert Klein saken i Trondheim og fars fastlege Dr. Kahn?

Jeg gjentar at der fins brukne kar i alle leire. Etnisk opprinnelse er intet grunnlag for å slå alle over en og samme kam. Slik er det med nordmenn som med jøder, og alle andre folkeslag i verden.

Men noen synliggjør grådigheten og djevelskapen - "ondskapen" som er "det godes" motpol i verden.

Oljen utgjør også en sentral del av Israels økonomi. Jøden Amand Hammer var frem til sin død en ikke uvesentlig aktør med sitt Occidental Oil og aktiviteter i såvel Sovjet, Libya og Claymore-feltet i Nordsjøen.

I hvilket omfang norske jøder virker som brikker i Mossads spill er imidlertid lite belyst i Norge.

falk - Ole Østlund
01.11.2008


Front page