JENS CHR. HAUGES TAPTE TROVERDIGHET!

Jens Chr. Hauge løy for Storting og Regjering om tungtvann til Israel og fremstilling av atomvåpen. Les ABC-nyhetene 13.10.2008, http://www.abcnyheter.no/node/75672

Hva annet har Hauge løyet om - "Kiellandsaken" og innvolverte personer - planting av falske beskyldninger?
"Falks" kommentar til ABC nyhetene 13.10.008, ref; http://www.abcnyheter.no/node/75672#comment-43688

SLIK JEG SER DET!
Sendt inn av Ole Östlund, 13. oktober 2008 kl. 20:17.
Slik jeg ser det - uten å ha lest boken om Hauge. Fremtidens forskning vil vise hvor "ærlig" Hauge har vært i sine arkiver, og hva han eventuelt har holdt unna av informasjon for å etterlate seg det bilde han ønsket skal befeste seg av ham i ettertid på sentrale punkter? Ettter D-dagen var det bare et spørsmål om hvor lang tid det ville ta før Hitler-Tyskland kapitulerte og freden kom. I Norge var det imidlertid de tyskere som hadde tanker om å opprettholde kontrollen over Norge - skape et tysk Norge etter at Hitler hadde fallt, og om ikke annet skape seg selv et liv i Norge etter krigen.

Dette var ikke i Sovjets interesse. Stalin hadde sine egne tanker om Europa etter Tysklands fall, og et "Tyskland -Norge" var ikke blant disse planene.

Tankene hos den norske regjering og dens samarbeidspartnere i London var at det ved fredslutning skulle utskrives frie valg i Norge. Jens Chr. Hauge virket imidlertid for at inntil valg kunne avholdes måtte noen ta styringen, og at det best kunne gjøres ved at man på forhånd satte opp lister over hvem som ved fredslutning skulle bekle sentrale posisjoner rundt om i landet for å sikre ordnede forhold. Etter å ha besøkt Moskva dro Hauge til London for å få gehør for disse tankene. Etterhvert vant han tilslutning, og Milorg ble sentral i å sette opp navnelister rundt om i landet om hvem som skulle stå frem og ta styring ved tyskernes kapitulasjon i Norge. Et avgjørende spørsmål var hvordan tyskerne i Norge ville forholde seg? Ville de slåss for sitt "Tyskland-Norge", eller legge ned våpnene? Hitler beordret tyske tropper i Norge til økt innsats på østfronten. Mange i den tyske ledelsen i Norge ønsket ikke å ofre sine liv i en kamp som allerede var tapt - de hadde det godt i okkuperte Norge. Fra alliert hold ble det iverksatt tiltak for å søke å hindre forflytning av tyske tropper fra Norge til Østfronten. Flere sabotasjeaksjoner ble utført mot jernbanen, men med unntak av sprengningen av Jørstad bru, ref;
http://www.norgeslexi.com/krigslex/j/j1.html#jernbanesabotasje
gikk svært få tyske liv tapt. Troppeforflytningen av tyskere ble dog forpurret, noe som mange tyske ledere i Norge ikke hadde større imot med tanke på eget liv etter krigen.

Men USA hadde konkrete planer om oppbygging av en større styrke i Lierne til bekjempelse av tyskerne på norsk jord. Lederen av operasjon "Rype", senere sjef for CIA, Wilhelm Colby var sentral i tilretteleggelsen i Trøndelag. Planene i seg selv var avskrekkende nok til at forkjemperne for et "Tyskland-Norge" blant de tyske ledere i Norge, innså at deres planer ikke ville kunne la seg gjennomføre uten blodig kamp, som de uten tilførsel av forsyninger og materiell var nødt til å tape.

Men hvordan fikk tyskerne kjennskap til amerikanernes planer om oppbygging av en invasjonstyrke i Lierne? Hauge har selv erkjent at han under krigen hadde direkte forbindelser til tyskerne. Hauges nære Milorg-leder i Trøndelag, Herbert Helgesen hadde god kontakt med operasjon Rype og Colby.

Slik situasjonsbildet fremsto ble det avgjørende for partene å finne frem til et scenario hvor Hauge fikk innsatt et mest mulig Moskva -vennlig styre i Norge, og de tyske lederne kunne forlate Norge uten større tap av tyske menneskeliv. I scenarioet inngikk at med et Moskva vennlig styre i Norge ville Stalin trekke sine styrker ut av Nord-Norge.

Vesentlig var hvem som ble statsminister i Norge ved fredslutning? Fellesnevneren ble Mot Dag medlem Einar Gerhardsen, som satt i tysk konsentrasjonsleir. Tanker om Norge etter krigen sto sentralt blant mange av de som satt på Grini, Bull-brødrene med flere.
Slik jeg ser det var det ikke tilfeldig at Einar Gerhardsen ble tilbakeført fra tysk konsentrasjonsleir til Grini. Her ble den norske del av planen meislet ut i detalj sammen med andre medlemmer av Mot Dag. Utspillet med Paal Berg og samlingsregjering var en del av strategien for å få Høyre og de andre borgerlige partiene med på notene. Når Paal Berg kastet inn håndkleet sto Einar Gerhardsen klar med Jens Chr. Hauge som sin sekretær, akkurat som år senere den sovjetiske spionen Guilleaume var sekretær til Willy Brandt allias Mot Dag medlem Herbert Frahm.

Oppsummert slik jeg ser det kjørte Stalin og Hauge et vel gjennomført spill som mange ganger senere. Amerikanernes og Wilhelm Colby,s operasjon "Rype" og planer om oppbyging av en amerikansk invasjonstyrke ble brukt som forhandlingsverktøy overfor den tyske ledelse i Norge for fredelig overgivelse, samtidig som tyskerne i Norge ikke ønsket å bli sendt til Østfronten, eller likvidert på vei dit, hvormed det ble med den ene store sabotasjen mot Jørstad-brua.

Slik jeg ser det!
Men hva visste Milorgs Kai Holst?

Ole Østlund
FALK International

Hele artikkelen: http://www.abcnyheter.no/node/75672

Tilleggskommentar skrevet 23.10.2008:
Utover høsten 1944 og senere ble flere motstandsgrupper rullet opp av tyskerne. Mange berørte flyktet til Sverige, mens andre ble fengslet. Av disse var flere ressurspersoner med tilhørighet på høyresiden i norsk politikk, og fallt dermed ut av Milorgs lister over personer som skulle tre inn i ledende verv ved fredslutningen. Min fars gruppering ble rullet opp, gruppens leder flyktet til Sverige. Far fikk tips om angiveri og at tyskerne kom for å hente ham. Far valgte av hensyn til mulige represalier overfor familien, foreldre og kone i Trondheim, å ikke flykte til Sverige. Far ble sittende fengslet på Vollan til freden kom.

Far gikk bort 24, mars 2008 nær 98 år gammel. Han var fortsatt fullt åndsfrisk og sterk i sine meninger og tale. Med årene uttrykte han mer og mer skepsis til Jens Chr. Hauge. Den siste tiden kom vi nærmere hverandre og våre samtaler ble mere fortrolige også om hans opplevelser under krigen. Jeg imøteså flere gode stunder sammen med far, men skjebnen .... ville det anderledes? Far døde sent aften 2ndre påskedag. Han var fullt oppegående og i stigende form da jeg med samboer og hund reiste til Stockholm i påskeuken, og der var intet som tilsa at situasjonen skulle endres så fort. Jeg var hos ham og mor timene før han døde.Dødsattesten lød på hjertesvikt. Obduksjon avklarte at far det siste døgnet hadde blitt sengeliggende med brudd i ryggen og to brukne ribbein, en tilstand som sterkt var medvirkende til at hjertet ikke maktet mere.

Se også FALK update 8.august 2008 med tillegg av 7. august 2008 angående "Rinnans testamente", Sørlibrødrene og Herbert Helgesen

Gå til: History Part 3
http://www.snarken.page.tl/

"You will always be with us !"
Ole Østlund

I saken Albert Klein fremmet mot meg i forbindelse med hans salg av Sverdrupsveien 43 hadde han først adv. Christian Wiig, Trondheim som sakfører. Christian Wiigs far adv. Thorvald Wiig var av de betrodde i "Lillehammersaken". Den som tok over Klein-saken fra Chrsitian Wiig var adv. Thallaug Andersen hos Jens Chr. Hauge. Thallaug Andersens bror virket som advokat for Risør Trebåtbyggeri angående konflikten med istandsettelse av 8mR "Irene VI", ref: "The dark side" -terror - harassment - racketering.


Se også ABC nyhetene 14.10.2008: "Strid om Hauges arkiv".
"Falks" kommentar; "Tyskernes arkiv og Kai Holst".
http://www.abcnyheter.no/node/75686#comment-43704 http://www.abcnyheter.no/node/75686#comment-43765

Tyskernes arkiv og Kai Holst
Sendt inn av Ole Östlund, 14. oktober 2008 kl. 09:31.
Hvor ble det av tyskernes arkiv på Lillehammer? Var det ikke slik at Jens Chr. Hauge ga Kai Holst i oppdrag å ta med seg arkivet, eller deler av dette til Stockholm, og hvor ble det av tyskernes mappe på Jens Chr. Hauge? Kai Holst ble skutt i Stockholm. Hvem som sto bak har aldri blitt entydig oppklart.
Ole Østlund

Kai Holst
Sendt inn av Ole Östlund, 14. oktober 2008 kl. 20:26.
Hadde forventet reaksjon på min tidligere kommentar. Etter hva jeg erindrer ble etterforskningen av dødsfallet til Kai Holst gjenopptatt i Sverige i 1994. Hva skjedde med denne etterforskningen? Ble den stanset - og av hvilken grunn?

Ole Østlund
FALK International

Hele artikkelen: http://www.abcnyheter.no/node/7568

For informasjon om Kai Holst:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kai_Holst

Kai Holst var en nær slektning av senere utenriksminister Johan Jørgen Holst
http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_J%C3%B8rgen_Holst


Oppdatering lastet 23.10.2008
To front page