ALK - Truth !
Quotes from mail correspondance May-June 2009 on ALK (Alexander L. Kielland) Truth.
(First mail comes last)
-------------------------------------------

From: Ole Östlund
To: N.N
Cc: N.N
Sent: Friday, June 05, 2009 12:14 AM
Subject: "Kielland" - "Osvald" - Bruun og narkotika

Hei, Jeg har nettopp avsluttet lesingen av "Menn i mørket" skrevet av kommunistleder Asbjørn Sunde, leder av sabotasjegruppen "Osvald" under krigen. Boken jeg leste er utgitt på Dreyers forlag 1947, tredje opplag.

Her et par observasjoner som jeg finner å ville dele med andre:

Side 102: Tyskernes 100.000kr oppslag om belønning for opplysninger som fører til at Asbjørn Sunde og Petter Bruun taes til fange. Petter Bruuns fulle navn Johan Petter Bruun alias Edgar,alias Trond, ble skutt på Trandum av tyskerne 1.3.1944. Navnebror Johan Bruun som slo seg ned i Stavanger var innvolvert i "Kiellandplattformen", narkotikatransporten fra Inverness til "Kielland" og den siste supplybåten som anløp "Kielland" kvelden før katastrofen kl. 22.20 - 22.25.

Asbjørn Sunde alias "Osvald" uttaler på side 103: "En natt tok Nesheim og jeg godstoget fra Grefsen". Navnebror sorenskriver Nesheim ble av justisminister og Mot-Dagist Andreas Cappelen oppnevnt som leder av etterforskningskommisjonen av "Kielland-havariet".

Tilfeldigheter?

FALK International
Ole Østlund

-----------------------------------------------

Quotes from Mail correspondance with ABC Nyheter, Heidi N. Lunde and
Film-writer Linda May Kallestein:

From: Ole Östlund
To: Heidi N. Lunde
Sent: Tuesday, May 26, 2009 9:23 PM
Subject: Fw: "Kielland" og narkotika

Retter opp tastefeil på PCen. Tidspunktet for "Norindo Sun" anløp på "Kielland 26 mars 1980, kl. 22.20 - 22.25 dvs 5 minutter, se nederst på Watchstanders morning report.
falk

------------------------------------------------------------------------
From: Ole Östlund
To: Linda May Kallestein
Sent: Tuesday, May 26, 2009 11:54 AM
Subject: Fw: "Kielland" og narkotika

Hei Linda, Watchstanders morning report
http://www.multinet.no/~falk/ballast2.JPG
"Norindo Sun" var den siste supplybåt som anløp "Kielland" mellom kl 2.20 og kl. 22.25 den 26 mars 1980.

Ad forbindelsene til Johan Brun og narkotikaen, ref
http://www.multinet.no/~falk/Falk6.5.htm

Viser i den sammenheng til mange års senere mailkorrespondanse med Ivar Garberg http://www.multinet.no/~falk/Garbeg.htm

Brevet til Riksadvokaten av 30.12.1987
http://www.multinet.no/~falk/Falk6.9.htm

Få dager senere tok DnC arrest i demonstrasjons-båten (H-båt)til mitt datterselskap Skansen Marina A/S.Dermed forhindret banken muligheten for salg av båten. Jeg trengte økonomiske midler til å bringe kontraktsbruddet fra Stolt-Nielsen angående snuledelsen av "Kielland" til Høyesterett. Jeg ble tvunget til å ta mitt selskap O.C.Østlund A/S med datterselskaper Skansen Marina A/S og OCO International A/S til skifteretten. Den offentlig oppnevnte bostyrer fant ikke å forfølge saken til Høyesterett. Senere fant jeg ut at han var inhabil. Samme advokat som banken hadde benyttet til å ta arrest i demo-båten til Skansen Marina A/S, noe som ikke ble opplyst av banken under skiftesamlingen med oppnevnelse av bostyrer. Anmeldelse av bostyrer til politiet for forskussling av boets midler førte ikke frem - resultatet: Økonomisk svindel og Justismord.
http://www.multinet.no/~falk/FRAD.htm

Hvem styrer Norge?
"Gutteklubben grei"
"Mot Dag"?
"Milorg, Osvald og Lingekarene"?
"Stay behind"
"LO og Arbeiderpartiet"

DEN NORSKE MAFIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
From: Ole Östlund
Til: Linda May Kallestein Monday
Sent: May 25, 2009 5:52 PM
Subject: Re: "Kielland" og menneskeskjebner

Greit Linda,
Svarene ligger der, men jeg har full forståelse for at du/dere holder dere på såkalt "trygg grunn".
Om ikke annet skulle jeg anta at jeg har vært behjelpelig med at ikke alt for mange "usannheter" sementeres.

Forhold som at boreblokka var låst fast i toppen av boretårnet, at diverse dører og luker som skulle vært lukket var åpne .... kan like gjerne være en del av terroraksjonen som slendrian.

De menneskene som kjempet for livet under de kritiske timene, og som overlevde ble alle avhørt av politiet. Politiet fant dog ikke å avhøre personene på skiftet forut for katastrofen, heller ikke personene ombord i Edda-plattformen som hadde gangvei til "Kielland".

Jeg har lest politiavhørene tatt av de overlevende. Selv om der er formelle mangler ved flere avhør, er det nok av uttalelser som underbygger hva som skjedde. Det er uungåelig at flere kort etter havariet var klar over at riggen var sprengt. Tåkeleggingen begynte umiddelbart.

For å ta en paralell vises til Max Manus bok "Mitt Liv" og kapitelet "Terror under Amerikalinjens kai", side 172 sitat; "Det så ut til at tyskerne hadde hoppet på brevet om submarine commandos; fjorden ble trålet og dypvannsbomber sluppet både her og der. I sjøkrigsretten var det en av tyskerne fra "Ortelsburg" som til og med svor på at han hadde sett ubåten!, sitat slutt...(Ortelsburg var båten som ble senket ved limpets påsatt av Gregers og Halvor ombord i kano)....Videre sitat; "Mange merkelige historier gikk om hvordan det var skjedd. Den mest alminnelige var at det var en ubåt som hadde sneket seg inn på havnen i kjølvannet av et lasteskip." sitat slutt.

Angående "Kielland" fikk jeg høre fra personer innad i forsvaret at det var "En Sovjetisk ubåt og froskemenn fra Spetsnaz, som hadde utført aksjonen mot Kielland". Mars 1980 var kort tid etter at Sovjet hadde gått inn i Afghanistan og Stortinget hadde vedtatt oljeboring nord for 62ndre breddegrad. Faren for en større konflikt skulle være grunnen til at norske styresmakter i 1980 dekket over sabotasjeaksjonen?????

Etterhvert ble det med fakta klart at de som utførte aksjonen mot "Kielland" hadde kunne bevege seg fritt ombord på plattformen, og at dette ikke var russere, men høyst sannsynlig nordmenn. Ladningen (limpets) ble plassert av folk på skiftet forut. Det eneste som gjensto var å dreie utløserklokka som var festet med magnet på utsiden av stag D4 ved leideren, og med ledningsforbindelse inn gjennom hullet til limpetsen som var plassert under inspeksjonsristen inne i staget ved knutepunkt 4. Sveise og skjærbrennerutstyret som var trukket frem til E-leggen ble trolig brukt til å skjære ut hullet i stag D4 av en person stående i leideren. Den sterkt taggete formen på utkappet tyder på at der har vært sterk vind eller at vedkommende ikke var særlig erfaren med bruk av skjærbrenner (ansatt i cateringen?). I denne sammenheng kan sees at boreblokka var festet i toppen av derikken, at døren til E-leggen var satt åpen og at mudtankene på denne side av plattformen var fyllt opp. En valgte å bruke utløserklokke fremfor radiosignal. Tidspunktet kl. 18.30 var ikke tilfeldig valgt. Da skulle det normalt være få personer ombord på "Kielland" grunnet crewshifte - helikopterflyving av mannskaper ut og inn, men tåken den dagen ville det anderledes og folk hopet seg opp på plattformen. På feltet er det en mengde radiosignaler og ved bruk av radiosignal var risikoen stor for at ladningen vill kunne gå av på et tilfeldig tidspunkt.
En 24 timers klokke vil tilsi at alle bevegelser fra, til plattformen fra kl. 18.30 den 26 mars til kl. 18.30 den 27 mars er særdeles interessante. Den siste supplybåten som anløp "Kielland" i følge Watchstanders rapport var "Norindo Sun" mellom kl. 22.20 og 22.25 kvelden 26 mars. Hva gjør en supplybåt på 5 min??? Tar ombord en person???

Se Vitneavhør http://www.multinet.no/~falk/Dekkoperasjon.htm
Mvh Ole

-------------------------------------------------------------------------------------------

From: Linda May Kallestein
To: Ole Östlund
Sent: Monday, May 25, 2009 10:39 AM
Subject: Re: "Kielland" og menneskeskjebner

Hei igjen Ole,
Takk for nok et interessant dokument som du har skrevet. Jeg kan ikke se at dette svarer på de spørsmålene jeg har stilt deg noen ganger nå, som kunne gi meg klarhet i om de opplysningene du har er noe vi kan nyttegjøre oss av i vårt filmprosjekt.

Jeg tviler ikke på at du både sitter på masse viten og at du har opplevelser som ikke er hyggelige. Imidlertid er det ikke dette vi er på jakt etter til vår film, dessverre. Vi er interesserte i de personlig opplevelsene til mennesker knyttet til selve ulykken. Vi kommer etter all sannsynlighet til å operere med et tett tidsrom som gjelder timene rundt selve ulykken. Det som er knyttet til kommisjonen og forsøk på oppklaringer fra andre, vil falle utenfor vår historie. Vi kommer ikke til å ta stilling til hva førte til ulykken, men kan muligens antyde noeom det - i beste fall. Det er meget mulig vi ikke berører det overhodet. Hovedfokuset vil være de kritiske timene knyttet til at riggen gikk rundt og da mennesker kjempet for livet som følge av dette.

Jeg skjønner at du er veldig opptatt av årsakene og mener at de ikke er dem som kommisjonen konkluderte med. Dette er imidlertid en helt annen historie enn den historien vi har lagt opp til å lage.

Jeg takker for interessen din, men jeg tror ikke at du har opplysninger som vi i denne omgangen kan nyttegjøre oss av.

Med vennlig hilsen, Linda May Kallestein

---------------------------------------------------------------

Quote: 2009/5/25 Ole Östlund

Hei Linda, Ta en titt på denne siden. Jeg er ikke alene. Har kjennskap til flere som mer eller mindre tilfeldig fått vannoversvømmelser i hus, kontorer, etter at de har befattet seg med "Kielland". Andre har opplevd strømbrudd og kommet hjem til frysebokser fulle av fordervet mat, for å nevne noe. Men alt er tilfeldigheter
http://www.multinet.no/~falk/OCO2.0.htm
Ole

--------------------------------------------------------------
From: Ole Östlund
To:Linda May Kallestein
Sunday, May 24, 2009 10:23 AM
Re: Fw: Fw: Kommentar ABC Nyheter

Hei Linda,
Har forståelse for hva du skriver, men du har selv kastet deg inn i noe stort - hvorav aksjonen mot "Kielland" er et fragment: "Hva spiller det for rolle om en to-tre hundre (les 123 + +) av den store saueflokken mister livet bare vi får innført det kommunistiske (les statskapitalistiske system)i Norge" Ref: http://www.multinet.no/~falk/Testamente.htm

Av din siste mail leser jeg at du søker å fokusere på menneskeskjebner. Menneskjebnene i kjølvannet av "Kielland" er langt mere omfattende enn de familier som mistet sine kjære under katastrofen. Hva med familien til stortingsmann Erlend Asdahl som etter at han oppfattet betydningen "Kielland" hadde for utviklingen av det norske samfunn ga resten av sitt liv i kampen for at sannheten skulle komme frem. Hva med familien til de stortingsmenn og andre som har blitt trakassert fordi deres familiefar i perioder viste engasjement i "Kielland-saken" inntil de fant å måtte "kaste inn håndkleet i ringen" av hensyn til sine nærmeste?

Hvordan kan du tenke deg mitt engasjement har påvirket min familie og oppveksten til mine barn?
Mvh Ole

-----------------------------------------------------------
From: Linda May Kallestein
To: Ole Östlund
Saturday, May 23, 2009 9:05
Re: Fw: Fw: Kommentar ABC Nyheter

Hei igjen, Ole

Som tidligere nevnt, må jeg ta dette opp med teamet som jobber med Kielland prosjektet. For egen del ser jeg at dette blir altfor komplisert til at jeg kan trekke så veldig mye ut av det. Du sitter åpenbart på masse dokumentasjon og har mye kunnskap om en rekke forhold her. Skal man komme med påstander om noe, må man selvsagt ha sitt på det rene. Derfor forstår jeg at du er nøye med dette. Imidlertid har jeg ikke forutsetninger for å kunne sortere gjennom alle lagene som foreligger her, derfor spurte jeg i tidligere mail om du kunne gi meg en kort oppsummering på hva du mente skjedde, hvem du mente stod bak og hva de hadde å tjene på det. Så vidt jeg kunne lese ut av oppfølgingsmailen din handlet dette noe om narkotika, noe jeg ba om bekreftelse på om var riktig. Å henvise meg til narkotikapolitiet og riksadvokaten, er ikke et svar. Ei heller har du svart hva dine døtre, som ikke levde (evt knapt var født når de gjelder den eldste) da Kielland gikk rundt, kan bidra med. Ikke heller om hvilken forbindelse du hadde til Kielland, utover ditt tydelige engasjement om at ulykken var overlagt sabotasje.

Alt dette er fryktelig komplisert og jeg må koke det hele ned til noen enkle hovedpunkter for å kunne forstå hva det er du mener det hele handler om. Jeg kan dessverre ikke pløye gjennom mengder med dokumenter, uten å vite noe nærmere om hva jeg leiter etter.

Som et utgangspunkt har vi (teamet som jobber med dette film prosjektet) tenkt å lage en fiksjonsfilm, ikke en dokumentarfilm. Vi ønsker at den skal baseres på hva som skjedde. Det er mange potensielle vinklinger en slik film kan ha og det kan faktisk lages mange filmer med utgangspunkt i Kielland. Den vi har lyst til å lage har hovedfokuset på de menneskelige aspektene. Selv om jeg forstår hvor viktig det er å få visshet om hva som er grunnen til slike tragedier, spesielt hvis noen burde stilles til ansvar, vil dette aspektet ikke ha noen fremtredende rolle i den filmen vi lager. Vi ønsker hverken å "sementere" den enes eller den andres påstand om hva som skjedde. Vi ønsker å si noe om hvordan det er å oppleve en slik tragedie - både for dem som ikke klarte seg, dem som overlevde, dem som var med i redningsarbeidet og dem som satt hjemme og ventet på sine kjære. Man kan antyde mye i en film, uten å måtte sette et eksplisitt søkelys på det, I den forbindelse er det du presentere muligens interessant, men da må jeg altså ha muligheten til å forstå hva det handler om i helt enkle punkter i første omgang før vi kan vurdere om dette er aktuelle innspill å jobbe videre med eller ikke.

Mvh Linda May Kallestein

Quote 2009/5/23 Ole Östlund
sjekk ut denne http://www.multinet.no/~falk/Falk6.9.htm
og hvor finner du navnet Rieber Mohn med etterkommere i det politiske Norge?
Vennligst tips meg - stillinger - gift med......?
ole

---------------------------------------------------------------------------------
From:Ole Östlund
To:Linda May Kallestein
Sent:Saturday, May 23, 2009 10:44 AM
Subject:Re: Fw: Kommentar ABC Nyheter

Hei Linda,
Har det litt travelt akkurat nå. Narkotrafikken kan politiet svare på - Riksadvokaten sitter på avhør og dokumenter.
"Bomben", "limpets" ble plassert på innsiden av stag D4 - som er nabostag til stag D-6 med tretthetssprekken.
Mvh Ole

------------------------------------------------------------------------------
From: Linda May Kallestein
To: Ole Östlund
Sent:Saturday, May 23, 2009 8:59 AM
Subject:Re: Fw: Kommentar ABC Nyheter

Basert på det jeg får ut av denne mailen: er det riktig å forstå at du mener at Kielland var brukt i narkotika-trafikkering og noen valgte å montere en bombe på leggen?

mvh Linda May Kallestein

quote>2009/5/22 Ole Östlund
Hei Linda M. Kallestein,
Din mail inneholdt flere spørsmål. Vil søke å gi deg "brief" oppdatering, men i flere mail.

Ad utførelsen av terroraksjonen (sabotasjen) mot Kielland: Min research gjennom mange år og lesing av krigshistorie ender opp med en forlengelse av Osvaldgruppen og dens bakmenn som Statoils første styreleder Jens Chr. Hauge, ref: http://www.multinet.no/~falk/Falk7.2.4.htm Det hører med til historien at "Kjakan" Sønsteby var Hauges kontaktledd mellom den kommunsistiske Osvaldgruppen og Linge-karene.

Med all diskresjon for redaktør Heidi N. Lunde i ABC nyheter gis du innsyn i min nylige mailkommunikasjon med henne. Det var gjennom et oppslag på ABC nyheter at jeg kom over din hjemmeside. Mitt svar til henne er utfyllende på infoen på FALKs hjemmeside.
Andre spørsmål i din mail vil jeg komme tilbake til etter at jeg vet du har lest denne mail.
Mvh Ole Østlund

----------------------------------------------------------------------------------
From: "Ole Östlund
To: "Heidi N. Lunde"
Sent: Wednesday, May 13, 2009 7:12 PM
Subject: Re: Kommentar ABC Nyheter

Hei Heidi Lunde, Det er med stor beklagelse jeg leser at 28 år gamle Thomas Nordseth-Tiller, som skrev manuset til storfilmen om Max Manus er død av kreft.Jeg leser at han arbeidet med en ny film om Oswald alias motstandsmann og kommunistleder Asbjørn Sunde. Det hadde nok blitt en ny fulltreffer med nyttig opplysning for det norske folk. Stortingsmann Erlend Asdahl som helt til slutten kjempet for at sannheten om "Kielland" og "Kostnadsanalysen" skulle komme frem døde også av kreft. Kreft er en ondartet svulst som brer seg på samme måte som narkotika.

Dette bringer meg til din kommentar.Jeg kan ikke se at jeg i mitt innlegg har skrevet, som du påstår at "Max Manus har blitt finansiert via narkotikatrafikk".Derimot skrev jeg: "I avslutningen av boken "Mitt Liv" tar Max Manus sterk avstand fra narkotika"

På side 389 i boken "Mitt Liv" uttrykker Max Manus; "Det er meg fullstendig uforståelig at folk ikke kan forstå hvor farlig narkotika er." Videre; "Mitt syn på hvordan de burde straffes er kanskje noe enkelt: skyt dem ned!"

At du søker å tillegge meg en uttrykksform som jeg ikke har brukt, stiller jeg meg spørrende til?

At norske myndigheter er unnfallende til narkotikaen på "Kielland" vitner mitt brev av 31.12.1987 til Riksadvokatembetet om. Av hvilken grunn? Jeg har i vedleggene referert til bl.a. Dagbladet. Overskriften på forsiden til Dagbladet fredag 30.september 1983 lyder:"NARKOHUNDER INN I RIGGEN" Politiet vil sende narko-hunder inn i "Alexander L. Kielland". I narko-arkivet har politiet en egen saksmappe med stikkord "Kielland", og siden riggen havarerte for tre og et halvt år siden er denne mappen bare blitt tykkere og tykkere. Nå vil politiet ha svar på om ryktene om narkolager ombord er riktige. side 8 og 9 (vedlegges)

Historien forteller at der ikke ble sendt narkohunder inn i riggen.Da det i Stortinget noen år senere ble søkt å få klarhet i om narkotikaen på "Kielland" kunne ha noen forbindelse med havariet, ble vedkommende utsatt for omfattende mobbing herunder telefontrakassering av egen person og familie. Etter hva jeg erindrer var dette mens Helen Bøsterud var justisminister.(Kan sjekkes om ønskelig).

Er det usannsynlig at den/de personer som plasserte sprengladningen i D4-leggen ombord på Kielland hadde tilknytning til narkomiljøet, og endog var bruker(e) av narkotika? Hvormed de som narkobrukere var enkle offre for større konspirative krefter. Ladningen var plassert på skiftet foran. De innvolverte dratt på land og det eneste som gjensto var å stille utløserklokka. Utløserklokka som var plassert med magnet på utsiden av stag D4 ved knutepunktet og med ledning strukket inn gjennom hullet i stag D4 ned til ladningen som lå an på innsiden av staget under inspeksjonsristen. Det var da jeg beskrev sannsynlig fremgangsmåte til "Kjakan" Sønsteby under vår samtale på hans kontor, at jeg med ett følte meg sterk uønsket.

Kan der tenkes at noen fikk "anger" når fakta viste at aksjonen kostet mange liv. Hadde det ikke vært for tåken 27 mars 1980 hadde der ikke vært mange personer ombord på "Kielland" rundt kl. 18.30 da sprengladningen detonerte. Kan der tenkes at vedkommende med "anger" meldte seg selv, for som det fremgår av notatene til sjøfartsinspektøren fra de første dagene etter katastrofen - der kom en melding fra Kripos til Stavanger politikammer om at de hadde fengslet en person som hadde erkjent å ha brukt sprengstoff på Kielland - ved kontroll noe senere viste det seg å være falsk alarm???

Mvh Ole Østlund
FALK International

---------------------------------------------------------------------------
From: "Heidi N. Lunde"
To: "'Ole Östlund'"
Sent: Wednesday, May 13, 2009 9:39 AM
Subject: SV: Kommentar ABC Nyheter

Vi er godt kjent med din kamp for det du mener er sannheten om Alexander Kielland-ulykken, men kan ikke se at du har fått gjennomslag for dette synet i rettsvesen eller andre steder. Å bruke våre nettsider for å gjenta påstander som du gjennom årevis har forsøkt å få gjennomslag for andre steder setter vi liten pris på.

Vi skriver i våre retningslinjer at injurier ikke er tillatt, og når du legger frem at Max Manus med flere har blitt finansiert via narkotrafikk der Alexander Kielland-plattformen ble brukt som transit, så kan ikke det tolkes som noe annet enn en injurie.

Med hilsen Heidi Nordby Lunde
ABC Nyheter

-----------------------------------------------------------------------------------
Fra: Ole Östlund
Sendt: 12. mai 2009 20:50
Til:"tips@abcnyheter.no"
Emne: Fw: Kommentar ABC Nyheter

Savner tilbakemelding på min svarmail til Anders Arntsen, se nedenfor
Mvh Ole Østlund alias falk

Quote;
From: "Ole Östlund"
To: "Anders Arntsen"
Sent: Saturday, May 09, 2009 4:38 PM
Subject: Re: Kommentar ABC Nyheter

Hei Anders Arntsen, ABC-nyheter.
Helt greit i første omgang.
Vennligst les brev til Riksadvokatembetet av 30.12.1987 http://www.multinet.no/~falk/Falk6.9.

Hører også med at Ivar Garberg kontaktet meg flere år senere i 1998 http://www.multinet.no/~falk/Garbeg.htm

Dette med narkotikaen på "Kielland" og sannsynlige mafiakontakter mener jeg det norske folk må få vite. I dag foregår distribusjonen via andre kanaler. Hører gjerne fra deg igjen.
Mvh Ole Østlund
President FALK International

Quote:
From: "Anders Arntsen"
To: Ole Östlund
Kopi: Moderator mailgruppe
Sent: Saturday, May 09, 2009 3:44 PM
Subject: Kommentar ABC Nyheter

En av dine kommentarer ("Ikke sak") har blitt slettet hos ABC Nyheter da denne bryter med våre retningslinjer om en konstruktiv debatt fri for personangrep og sjikane. ABC Nyheter forbeholder seg retten til å fjerne usakligheter, sjikane eller dårlig formulerte kommentarer som ikke tilfører debatten noe nytt. ABC Startsiden aksepterer ikke nedsettende kommentarer om kjønn, rase, religion eller seksuell legning. Kommentarer som er i strid med dette, gjeldende lovgivning og alminnelige skikk og bruk på nettet vil slettet, og brukeren vil kunne bli utestengt.

Jeg kan ikke huske at dette har vært en sak i mediene. Det er greit å synse litt og komme med egne oppfatninger av hendelsesforløp, men å anklage fremstående nordmenn for narkotikasmugling blir for mye på vårt forum.

Anders Arntsen
Moderator

Kommentaren:
"I all korthet: Stor del av virksomheten til det klandestine nettverk (Stay Behind) som ble bygd opp etter krigen bestående av medlemmer av Mot Dag, Milorg, Oswald-gruppen og Lingekarene med Jens Chr. Hauge, Kjakan Sønsteby, Max Manus med flere kjente personer i sentrale posisjoner, ble finansiert med mafiametoder, kick backs, korrupsjon, kameraderi, hjemmebrent, og narkotika. "Kielland"-plattformen ble i følge rapporter brukt som transit av narkotika fra Scotland til Norge. Narkotika gjemt i frysevarer og hermetikk. Ingen kontroll av personer som kom i land fra plattformen. Rapporter om narkotikaen på "Kielland" skal finnes i arkivene til Stavanger Politikammer. Flere journalister ble avhørt om dette. Journalister hvorav enkelte i dag bekler redaktørstoler i norsk presse. Statsadvokat i Rogaland på det tidspunkt var senere Riksadvokat og nå Høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn. Narkotikahunder ble ikke brukt på "Kielland" etter snuing. Selv fikk jeg vite av innvidde personer at det hadde vært personer og "ryddet opp" før politiet kom ombord høsten 1983. Det synes dog som menneskeskjebnene i kjølvannet av narkotikabruken fikk enkelte til å ta avstand fra denne finansieringsmetode. I avslutningen av boken "Mitt Liv" tar Max Manus sterk avstand fra narkotika.
falk


Loaded June 17th 2009

Return to front page