Summit - epost med KREATEAM - Jarle Johansen

Følgende er gjenpart av henvendelse fra, og svar på epost til Kreatem - Jarle Johansen <kreateam@online.no> i perioden 2 - 9.oktober 2007 på grunnlag av vedlegg til boken "Sabotasjen mot Kielland".

Vedlegg til boken "Sabotasjen mot Kielland"
- "Fra forfatteren" av april 1994 side 1
- "Fra forfatteren" av april 1994 side 2
- "Etterord" av september 1996, en side

Boken ble utgitt i 1992 for å skape debatt. Salg av restopplag formidles av FALK International ved henvendelse på mail til <falk@multinet.no>
Pris kr. 250,- pluss oppkrav.

I teksten nedenfor er siste mail angitt først.


To: <kreateam@online.no>
From: Ole Östlund <falk@multinet.no>
Subject: Re: Vedlegg til "Sabotasjen mot Kielland"
Date: Tue, 9 Oct 2007 19:08:49 GMT
>
Hei igjen Jarle,
Ja, jeg kom nærme, trengte bare den kommende helg for å ha styring, men slik gikk det ikke. Men med hjelp av H.M.Kong Olav V fikk vi på tross av motstanden snudd riggen, og reddet Norges ære. Etter at jeg fikk sparken kunne jeg selvsagt ha satt meg ned med hendene i fanget og ventet på at det gikk galt, for deretter å kunne si "Hva var det jeg sa." Da hadde jeg også berget eget renomé og et bedre økonomisk utkomme. I stedet valgte jeg det ryggmargen min sa var rett. Nå kjemper jeg for min egen rett. De kunne ha unnlatt å trekke meg inn, men skjebnen ville det anderledes.
>
Dernest ville skjebnen at Kielland-fondet etter snuing ble part i saken, og jeg sammen med siv.ing. Børseth anmodet om å delta i inspeksjon av riggen. Der fant jeg de spor jeg fryktet å finne, og som førte til at vi fikk tilført oss Statoil-rapportene med skisser og bilder av stagenes bruddflater, herunder eksplosjonsbruddet i stag D4. Videre fremgikk at metallprøver fra eksplosjonsbruddet ikke var sent videre til Sintef for metallurgisk undersøkelse. Sintef fant således ingen annen metallurisk svekkelse enn utmatningssprekken i nabostaget D6 med hydrofonen. Sintef konkluderte med utmatning i sin rapport. Meget utspekulert - om ikke genialt?
>
Løfter vi blikket til øverste nivå ender vi opp med kampen mellom "det gode og det onde". President Reagan sa i sin tid, at "djevelen" satt i Moskva underforstått at kommunismen sto i ledtog med "det onde". Det var kanskje ikke tilfeldig at det var jøden Karl Marx som fremmet kommunismen. Men derfra å si at alle jøder er onde bringer oss ikke lengre enn de vi i tilfelle kritiserer. Innenfor alle trosretninger finnes gode og onde mennesker som alle er under påvirkning av Gud og Djevel, rett og galt, som i et magnetfelt.
>
Selv har jeg søkt de 10 bud og speiderloven som rettesnor for min vei i livet, og veien har stundom vært smal og karrig. Det er også en menneskerettighet å få lov til å utvikle sine evner.
>
At der kan være krefter som søker makt utifra splitt og hersk til egen vinnings fordel, og som du indikerer står bak de ulike "ismer", er ikke utopisk. Men uansett hvilke krefter som virker og på hvilket nivå og til hvilken tid, kan der ikke aksepteres metoder som drap på uskyldige mennesker. Målet helligjør ikke midlet. Derfor holder jeg fast på at de skyldige må avdekkes og straffes. Dette gjelder ikke bare "Kielland" men alle lignende saker med terror i fredstid mot uskyldige mennesker. Så her må vi igjen senke blikket ned til de aktuelle hendelser, og stille de til rette som utfører udådene uansett hvem bakmennene er på øverste hylle.
>
Det er ikke alltid disse har kjennskap til hvilke metoder løpeguttene benytter for å tekkes sine "herrer", og om "herrene" visste er det ikke sagt at de ville godkjent metodene? Muligheten er alltids tilstede for at de utifra egen kodeks ville slått hånden av de som står for udåden.
>
Mvh Ole
>
Du skrev:
----------------------------
Ja. Glimrende Ole,
men løfter en blikket ennå høyere og leser blant annet Anthony Sutton, som har dokumentert at samme krefter finansierte og backet opp både Hitler og Bolsjevikene / kommunistene, og som som finansierer Bush nå, som de finansierer vår politikerelite (som dermed skylder dem troskap), som hans farfar finansierte nazistene/kommunistene, så er det for enkelt å peke på kommunistene alene. De i vårt "demokrati" som tjener dem på høyeste nivå, lar ikke snevre interesser som kommunistiske, nazisistiske eller andre sløre blikket, eller langs høyre-venstre aksen for den del. De støtter de som står bak dem alle, laget for splitt og hersk. Slik fungerer det på det nivået.
>
Jeg vet hvem som står bak det hele, men det får bli enhvers oppgave å kome frem til samme konklusjon, for den er svært upopulær. Finne fellesnevneren, bak kommunisme, fascisme, nazisme og til og med vår form for "sosialisme/ og hva de kaller "demokrati". Sannheten er ikke enkel å innse, men den er genialt enkel. Den står beskrevet også i min bibel i Det Nye testemente; Den Nye Pakt mellom Gud og mennesker. Den gamle pakt beskriver hva vi er inne i nå, som for tusener av år siden. Kun kulissene er endret. Virkeligheten er den samme. Den beskriver hvordan vi ikke vil ha det.
>
Du kom for nær å avsløre dem Ole, du var for ærlig for dem til at du kunne få sitte lenger i snuingen.
Slik det virker, men det blir som sagt for enkelt å peke på kommunister. I dag vet vi hvem som står bak kommunistene. Pek dit.
>
Mvh. Jarle

From: "Ole Östlund" <falk@multinet.no>
To: <kreateam@online.no>
Sent: Tuesday, October 09, 2007 10:40 AM
Subject: Re: Vedlegg til "Sabotasjen mot Kielland"
>
Hei Jarle,
Dine refleksjoner om å løfte blikket og sette seg i utkikkstønna deler jeg fullt ut. Når det er gjort kan den enkelte sak bidra til å belyse de faktiske forhold. Gjennom konkrete saker kan "teppet" løftes og bidra til større opplysning i demokratiets tjeneste. "Kielland" er en slik sak. De tekniske bevis for hva som skjedde 27 mars 1980 er uomtvistelig. Plattformen ble utsatt for sabotasje ved sprengning på innsiden av stag D4 som var nabostag til staget med utmatningssprekken. Plasseringen er for godt planlagt til å være tilfeldig? Hvilket igjen gir pekepinn på hvor man kan lete for å finne de skyldige.
>
Når det så gjelder bakmennene og de overordnede politiske motiver blir dette mere spekulativt, men kan sees i samband med andre saker som "Mehamn", "Partnair", "Scandinavian Star", "Estonia".
>
Bra at du trekker inn narkotika-forholdet. Jeg støtter din observasjon at narkotika som "kick-backs", og andre kriminelle aktiviteter som salg av hjemmebrent og brennevinssmugling bidrar til å finansiere den aktivitet vi her står overfor. Hvorfor ellers så mye narkotika i norske fengsler?
>
Løfter jeg blikket ser jeg skyggene av Mot-Dag fra den russiske revolusjon gjennom samarbeidet mellom Stalin og Hitler forut for operasjon Barbarossa i 1941 til D- dagen i 1944 og fredslutningen 1945 med den første Gerhardsen- regjering og Jens Chr. Hauge som sekretær. Hauge som etter valget høsten 1945 ble forsvarsminister, og sammen med E-tjenestens leder, Motdagisten Wilhelm Evang kuppet Platou og Liens innitiativ til "Stay Behind" slik at de selv kunne bygge denne ut videre med sine "følgesvenner" i Milorg, UX og Osvald-gruppen. Videre Suf-ml og AKP-ml med sønner og døtre av de tidligere revulosjonære Motdagister, med forbindelser til Kummunistenes Ungdomslag (KUL) og Gerd Liv Valla, m.flere.
>
At finansieringen av kommunistisk innfluerte UX og tilknytning til resten av den ikke legale etterretningstjeneste skjer ved narkotika-penger og andre illegale midler gjennom samarbeide med "mafia-en" er ikke å undres over. Motdagisten Håkon Lies kontakter med amerikanske fagforeninger, (ref. "Hoffa") og deres kontakter videre til den amerikanske mafiaen, og mafiaens innfiltrasjon i legitime virksomheter som B&R og andre er kjent (Ref rapporter fra FBI). Hvilke kontakter etablerte Jens Chr. Hauges høyre hånd "Kjakan" Sønsteby under sin tid i USA rundt 1950? De samme forbindelser som Håkon Lie i sin tid etablerte under sitt opphold i USA under krigen?
>
Du nevner samarbeide med andre lands E-tjenester som CIA og MI6. Kommunistisk innfluerte XU var sentral i desinformasjonen om en mulig innvasjon i Norge under siste delen av krigen for å binde tyske tropper i Norge. Er det de samme krefter XU som står bak desinformasjon om Mehamn ulykken? De siste undersøkelser konkluderer med at årsaken skyldes turbulens. Var dette turbulens som følge av et sovjetisk jagerfly? Ref: http://www.multinet.no/~falk/Mehamn.htm
>
Hvem fremsatte desinformasjonen om at aksjonen mot "Kielland" var utført av ubåt og sovjetiske froskemenn fra SPETNAZ når aksjonen beviselig er en inside operasjon. Var dette også krefter innen XU med forbindelse til E- tjeneste, MI6 og CIA? Ref:
http://www.multinet.no/~falk/Hwt-b.jpg
http://www.multinet.no/~falk/Obituary.htm
Svart og hvitt bytter plass. Fra ukikkstønna kan vi alle skue ut over det norske samfunn. Der skulle ikke herske noen tvil om at utviklingen i Norge de siste 30 år har gått i en mer og mer statskapitalistisk retning med mindre økonomisk frihet for den enkelte. Derfor var det også viktig å skjerme STATOIL som verktøy for statskapitalismen. At folk lar seg kjøpe og underkaste seg systemet er en menneskelig svakhet som spiller de opp i de totalitære styresmakters hender. Kaster vi blikket videre utover ser vi at Norges forsvarsevne svekkes mens vår store nabo i øst, (og idealistisk kamerat med Motdagister og deres etterfølgere og medsammensvorne rundt om i XU, AKP og kanskje til og med deg og dine "kamerater"?) styrker sitt konvensjonelle militære apparat, og nærvær i nordområdene. "Det brukne gevær" og hvor er det norske Storting? Manipulert av XU, og dets medsammensvorne?
LØFT BLIKKET DU OGSÅ, OG VÅKN OPP!
Mvh Ole

Du skrev som mottatt 9.10.2007:
---------------------------------------
Hei Ole,
Eller at riggen var brukt som narkosentral? Hva sprang plattformsjef Sed og flere etter, i feil retning? Jeg tror alle de motivene du nevner kanskje er satt frem av "Herrefolket" for å forvirre, for de som har tillit til dem vil tro på det. For å isolere hendelsen. Når vi vet hvem de skjulte hemmelige tjenestene samarbeidet med, og vi vet at CIA har finansiert sin skjulte/lyssky virksomhet på narkotikatrafikk, siden CIA var opprettet, så har vi en ledetråd. Det gjelder å heve blikket opp fra sin egen sak, og se den i sammenheng med andre, til å se helheten, som du sier i boken din s. 223:
"Kunsten å isolere en ulykke, gir Thomas Mathiesen oppskriften på tåkelegging av den sanne virkelighet. Når de fundamentale spørsmål reises, skjer det gjerne ved at forhold som tidligere ble sett isolert, istedet sees i sammenheng." "Det er når mange mennesker ser slik helhet eller sammenheng det blir fare på ferde for virksomheten. Fordi det er farlig for en virksomhet som ønskes holdt skjult, at menneskene ser sammenheng i tingene, blir det viktig for virksomhetens representanter å pulverisere og fordreie den sammenheng som menneskene begynner å se. En av metodene er å isolere hendelsen. En annen er å ta den ut av sin rette sammenheng og forbinde den med andre hendelser. Andre metoder er å gjøre hendelsen unik eller det motsatte å gjøre den alminnelig."
Jeg ser ikke bort fra at narko har finansiert de skjulte og kriminelle hemmelige tjenestene her som i andre land. Jeg kan anbefale deg gode bøker om hvordan CIA har blitt det, og er det ikke rart at "demokratiseringen" i Afghanistan har økt opiumproduksjonen igjen til uante høyder, noe som var strengt forbudt under Taliban, når den lå helt nede? Det dreier seg ikke om demokrati eller forsikringssvindel eller slike småting, alt dreier seg om for de hemmelige tjenester å befeste og sikre sine beherskeres makt. Du som er ingeniør vet bedre enn meg, en skarve sjømann, at det i matematikken er viktig å finne en fellesnevner, et minste felles multiplum hos dem som er tatt ned; du, magnus b. aase, hiåsen, og mange flere. Ser en sakene i sammenheng, istendenfor å kun fokusere på sin egen sak, så ligger løsningen nær. Jeg synes det er beklagelig at alle gode krefter synes å være så opptatt med sin egen "sak", at de evner ikke å se helheten. Det ser ut for meg som at alle som er tatt ned, har en slik fellesnevner. De har kommet for nær en helt spesiell konstellasjon av mennesker, med personlig samarbeid over landegrensene, om ikke offentlig.
Du vet jeg samler historier om alle dem som er tatt ned, og filleristet, noen døde (Vyborg), for å bli samlet i en bok. Det vil gi en slik sammenheng som vi etterstreber. Jeg synes det er fantastisk at du fremdeles har troen på at justismyndighetene vil/skal finne ut dette, etter at du i så lang tid har vært satt "in the wilderness" av dem. Jeg må si at det er beundringsverdig hvilken tro og tillit du har til norske myndigheter. Det skyldes nok din noe konservative høyre-oppdragelse. Tillit kan lett bli naivitet. Selv har jeg NULL slik tillit og tro på dem. De kommer ikke til å fortelle deg eller oss noe som helst om hvem som gjorde det, fordi de er kjøpt og betalt hele gjengen, til å skjule det, de av dem som ikke var direkte med på det. Slik jeg ser det er det du og jeg, magnus b. aase, hammerstad, Ertresvåg, Norsjødykkerne, med flere, som må ta dette ansvaret, fordi de som er betalt av oss til å være våre tillitsmenn- og kvinner, for å gjøre det, er korrupt og ikke gjør det. Noen betaler dem mer enn oss.
Mvh. Jarle


----- Original Message -----
From: "Ole Östlund" <falk@multinet.no>
To: <kreateam@online.no>
Sent: Sunday, October 07, 2007 4:00 PM
Subject: Re: Vedlegg til "Sabotasjen mot Kielland"

Godt spørsmål Jarle,
HVEM og HVORFOR har vært de spørsmål jeg tidlig ble møtt med. I utgangspunktet er det opp til justismyndighetene, politiet og etterforskerne å svare på slike spørsmål. Jeg har påpekt og dokumentert at det har skjedd en forbrytelse, en terror-aksjon mot norske installasjoner innenfor norsk juridisk område, og det må være folk i ansvarlige possjoner, herunder riksadvokatens og påtalemaktens ansvar å svare på dette. Jeg har i boken søkt å gi visse ledetråder, men den endelige konklusjon er det ikke opp til meg å fastslå selv om jeg har mine refleksjoner. Når nå spørsmålet stilles på nytt finner jeg å ville dele en del, om ikke alle mine refleksjoner med deg. Først at der ikke har lyktes å få riksadvokat, påtalemakt, regjeringer og storting til å reagere, må det skyldes STERKE bakenforliggende krefter med stor påvirkningskraft innad i det norske samfunn. Dernest holdningen jeg erfarte under min audiens hos H.M.Kong Olav V på Slottet den 23.april 1987. Fra hvilken samtale jeg ble styrket i at sannheten måtte komme frem i nasjonens interesse. Jeg fant intet under samtalen med Kong Olav som tydet på at Kongen var informert om hva som virkelig hadde skjedd på Ekofisk-feltet om kvelden den 27 mars 1980. Dette tydet på at Kongen ikke var tatt med på råd, hvilket i ytterste konsekvens i forbindelse med et terrorangrep på Norge tydet på at andre hadde satt seg over Kongen og konstitusjonen? Med andre ord "landsforræderi" som med Quisling under krigen. Derfor er det også viktig at denne sak når den tid kommer blir gjenstand for offentlig høring i Stortinget og at der blir belyst "HVEM visste HVA, NÅR?"
Ryktene om at det var froskemenn fra SPETNAZ som hadde utført sabotasjen kom meg for øre gjennom personer i forsvaret. Motivet kunne være Stortingets vedtak om boring nord for 62 breddegrad samme februar. Men i tilfelle det var SPETNAZ som er i fremmed nasjons tjeneste, skulle slik jeg oppfatter norsk konstitusjon, Kongen vært tatt med på råd. Men ryktene om SPETNAZ kunne være det som fikk mange til å bidra med å legge ”lokket på” i ”Nasjonens interesse”, som den norske ”Lenins nyttige idioter”? Der finnes andre motiver, vikarierende motiver, underordnede og overordnede motiver og motiver for dekkoperasjon., politiske, maktfundamenterte, økonomiske og personlige (vinning og frykt for tap og straff.).
Ref. ”Til leseren” av Torgny Hagerup, først i boken.
Ref videre:
http://www.multinet.no/~falk/Falk1.7.htm
http://www.multinet.no/~falk/Kostnadsanalysen.htm
http://www.multinet.no/~falk/Stat8.1.htm
http://www.multinet.no/~falk/Stat-01.jpg
Spillet er høyt og genialt. Bildet er kompleks. Svart søkes fremstilt som hvitt, og hvitt som svart. Kunsten å få sine motstandere til å gjøre jobben for seg er ekstrem. Det hele er rammen for en thriller fra Hollywood. http://www.multinet.no/~falk/Falk7.3.htm
I siste innlegg på hjemmesiden til FALK berøres UX såvel som Osvald-gruppen og dens forbindelse til Milorgs frontfigur.
http://www.multinet.no/~falk/Obituary.htm
Var påstanden om SPETNAZ desinformasjon på linje med desinformasjonen fra XU under siste del av krigen om en alliert invasjon i Norge? Hvilket inntrykk sitter du igjen med av motivet/motivene? Hvilke forandringer førte ”Kielland-katastrofen” med seg? Hva overdøvet den, og hvilken diskusjon druknet i kjølvannet av Kielland? Aktørene forbundet med korrupsjonssaken rundt engineeringskontrakten for Statfjord B går igjen i snuoperasjonen av Kielland og metallurgiske undersøkelser. (Statoil, Kværner og B&R). Etter hva jeg erindrer var det lederen i Kværner Engineering, Kristian Wallentin, som lobbet ledelsen av den andre snuoperasjonen til Kværner Engineering. Kværner Engineering som selv fant å ikke ville lede jobben fra hovedkontoret i Oslo, men satte den bort til lite renomerte Kværner Engineering i Trondheim og Bergen Engineering, uten bergningserfaring.
http://www.multinet.no/~falk/Falk6.8.htm
Her dukker opp personer fra Kværner - Peter Smith, B&R - Dave Jordan, Terje Hopen – Bergen Engineering. Terje Hopen som kort etter at min ”Boprod” ide i 1979 tilkom Dag Meyer Hansen i Oljedirektoratet (senere Norske Shell), innleverte sin egen patentsøknad ”Blow Out Bottle” – tilfeldigheter? Dag Meyer Hansen var også leder for gruppen bak restaureringsprosjektet ”Wyveren” som lå ved Risør Trebåtbyggeri da jeg ankom med ”Irene VI” våren 1982. Advokaten til Risør Trebåtbyggerie, Ove Andersen viste seg å være bror til adv. Thallaug Andersen ved advokatkontoret til Jens Chr. Hauge. Thallaug Andersen overtok hustvisten mot meg i Trondheim fra adv Christian Wiig, som frasa seg saken - tilfeldigheter. Slik kan jeg fortsette..........
Kontaktflaten bak stansing av kassekreditten min i 1987, oppbudsbegjæring og økonomisk svindel. DnB (DnC)s daværende banksjef Leif Terje Løddestøls forbindelse til Wilhelmsen rederi og Wilhelmsens forbindelse til B&R. Styreleder i DnB (DnC) Trondheim Erik Reinertsen som ble ”tatt inn i varmen”, og daglig leder i DnB Trondheim Bjarne Wist fra ”Volvo-Wist”, Volvoavtalen Jens Chr Hauge, Moxy og Birger Hatlebakk.........
http://www.multinet.no/~falk/Namsretten.htm
>
Og så har vi mafiaens innfiltrasjon i legitime firma, og mafiaens samarbeide med fagforeninger, og fagforeningers samarbeide med politiske partier..... Er det å undre seg over at flere "legger inn årene". Siste så langt var Reiten - STOPP JEG VIL AV! - men han gikk ikke tomhendt.
Mvh Ole
>
P.S. Ved anmeldelse av sprengningen av ”Kielland” ble jeg møtt med spørsmålet ”Hvem er skyldig?” Når jeg ikke kunne svare på det fant de inget grunnlag for etterforskning?
Til sammenligning finner en mann en person død i rennesteinen med en kniv godt stukket inn mellom skulderbladene. Vedkommende alarmerer politiet om at noe kriminelt må ha skjedd. Politiet svarer ”hvis du ikke kan si oss hvem som gjorde det, kan vi ikke gjøre noe”.
Er dette rettstaten Norge?
>
Du skrev:
---------------------
Det som jeg ikke kan lese utav boken så langt Ole,
er HVORFOR sprengte de AK?
>
Mvh. Jarle


From: "Ole Östlund" <falk@multinet.no>
To: <kreateam@online.no>
Sent: Sunday, October 07, 2007 8:32 AM
Subject: Re: Vedlegg til "Sabotasjen mot Kielland"
>
Hei Jarle,
Hvordan går det med lesingen?
Tar bildet form?
>
Mvh Ole
>

Du skrev :
-----------------------------
Alle 3 sider mottatt Ole. Takker.
Mvh. JarleFrom: "Ole Östlund" <falk@multinet.no >
To: <kreateam@online.no>
Sent: Tuesday, October 02, 2007 9:55 PM
Subject: Vedlegg til "Sabotasjen mot Kielland"
>
Oversender vedleggside 3 av 3. Vennligst bekreft mottak av alle 3 sidene:
- "Fra forfatteren" av april 1994, 2 sider
- "Etterord" av september 1996, 1 side
Lykke til med lesingen også mellom linjene.
Mvh Ole
Return to front page