NB!  Kun for Multinets kunder !

Windows NT Service Packs:

...Programvare Oppdatert:
Dato: 10.05.02

Service pack 5 (Win NT) (Size: 12,7 MB)
Download

Service pack 6 (Win NT) (Size: 34,8 MB)
Download

Windows 2000 Service Pack 2 - Engelsk
Download

Windows 2000 Service Pack 2 - Norsk
Download