Velkommen til MultiNet AS
DriftsmeldingerFor abonnenterOm MultinetPriserLinkerLes de siste nyheteneDownload - NB!  Kun for Multinets kunder !Domene søker WHOIS
Her er det forklart hvordan du går fram for å skifte telefon

Skifte av telefonnummer i Win 3.x
Start Connect programmet i Multinet AS-gruppen.
Ikonet du bruker å ringe opp med). Velg Dialler menyen og Edit scripts.
Velg login.cmd og trykk OK. Gå til 5. linje. Der det står:
output atdt7350380013 skal forandres til:
output atdt8100720413 (for ISDN)
output atdt8100720513 (for Modem).
Velg fil og lagre, og avslutt editeringen. Velg file og exit.
Når du nå starter på nytt vil Trumpet ringe det nye nummeret.


Skifte av telefonnummer i Win 95
Velg Start, Programmer, Tilbehør og Ekstern Pålogging.
Høyreklikk på tilkoblingsikonet til Multinet, og velg Egenskaper på menyen som kommer opp.
Velg boksen telefonnummer (der det står 73503800), og slå inn
810 07 204 (for ISDN)
810 07 205 (for Modem)
(Utenfor Sør-Trøndelag skal 73503800 fremdeles brukes for både modem og ISDN.)
Velg OK.
Nå er det nye nummeret registrert, og det blir brukt neste gang du ringer opp.


Skifte av telefonnummer på Macintosh
Velg 'Config PPP' via Eple-menyen og Kontrollpanel.
Velg konfigurasjonen 'MultiNet oppringt'
Velg 'Config' og sett telefon-nummer til:
810 07 204 (for ISDN)
810 07 205 (for Modem)
Trykk 'Done'.