Velkommen til MultiNet AS
DriftsmeldingerFor abonnenterOm MultinetPriserLinkerLes de siste nyheteneDownload - NB!  Kun for Multinets kunder !Domene søker WHOIS
Bruk av ftp- og web-proxy hos MultiNet AS

Vi vil anbefale alle brukere til å konfigurere sin web-browser (netscape, IExplorer, mosaic o.l) til å benytte seg av våre proxy-servere for www, gopher og ftp.

ftp: ftp.multinet.no, port 3128
web: www.multinet.no, port 3128
gopher: www.multinet.no, port 3128


Hva er proxy ?
At du benytter en proxy-server betyr at din web-browser først tar kontakt med proxy-serveren før den henter ned et dokument eller en fil. Dersom proxy-serveren ikke har fila går den ut og henter den ned samtidig som den overføres til din browser. Fila blir også lagret på proxy-serveren. Neste gang noen skal se på det samme dokumentet blir proxy-serveren kontaktet, den ser at dette dokumentet ligger lagret der, kontakter den web/ ftp-server der dokumentet stammer fra for å se om det er blitt endret, og dersom det ikke er endret overføres dokumentet fra proxy-serveren til browseren.
Jo flere som benytter seg av denne proxy-tjenesten, jo oftere vil man finne dokumentene hos proxy-serveren, og nedhenting vil gå mye raskere. Det betyr også at trafikken på linja blir kraftig redusert, slik at andre ting vil gå mye raskere.

Hvordan konfigurerer jeg min browser til å bruke proxy ?
Ikke alle browsere kan benytte proxy-servere, men her er en kort beskrivelse av hvordan det gjøres med Netscape og IExplorer:

NETSCAPE:
Eldre versjoner:
Velg menyen 'Options', velg så 'Preferences', 'Mail and Proxies'
(evt. 'Proxies', kommer an på hvilken versjon man benytter) og sett 'FTP Proxy:' til ftp.multinet.no, med 'Port:' satt til 3128.
'HTTP Proxy:' og 'Gopher Proxy:' kan du sette til www.multinet.no med 'Port:' satt til 3128.
I de siste versjonene gjøres det litt anderledes:
Velg menyen 'Options', velg så 'Network Preferences' og 'Proxies'.
Velg så 'Manual Proxy Configuration' og trykk 'View...'.
Du skal nå fylle inn adressene for proxy-serverene. Du trenger kun å fylle inn for ftp, gopher og www. Husk å også skrive inn portnummer.
Når du oppgraderer til en ny versjon av Netscape kan innstillingene forsvinne så du kanskje må konfigurere den på nytt.
IExplorer:
Velg 'Verktøy' og 'Alternativer for Internett' fra menyen eller kontrollpanel.
Velg 'Tilkoblinger' fra 'Alternativer for Internett-menyen', velg 'LAN-Innstillinger'.
Kryss av for 'Bruk proxy.server' Skriv inn adresse og port som er oppgitt ovenfor.