Arven etter Jens Chr. Hauge.

Herbert Helgesen var Milorg og Jens Chr. Hauges mann i Trøndelag. Etter krigen rekrutterte Helgesen nye personer til sitt nett fra de miljøer han vanket i, næringsliv og idrettsorganisasjoner, Trondhjems Roklub og Trondhjems Seilforening. Flere av mine kontakter gjennom årene tok i sine yngre dager fatt i årene i Trondhjems Roklub, (her nevnes Ole Jørgen Stav, Torgeir Svendsen, Petter Christensen).

Se Testamente lastet 03.01.2008 med tillegg av 07.08.2008

Torsdag 2.juni 1994 sto der å lese en nekrolog i Aftenposten over advokat Sven Gisvold skrevet av Jens Chr. Hauge og Aaamund Espeland, hvorfra siteres;

"I 1930-årene dannet det seg ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo en krets på syv unge juridiske studenter fra forskjellige deler av landet, som i det neste halvhundre år gjorde seg gjeldende i forskjellige sektorer av norsk retts- og samfunnsliv, og holdt mye sammen, uavhengig av i hvilken sektor de havnet.
Kretsen av unge studenter kom senere til å bli en krets av departementsråder, høyesterettdommere, professor i rettsvitenskap og advokater. Sven Gisvold ble mer enn noe andre i kretsen, advokaten. Han ble hele sitt liv tro mot sin fødeby Trondheim: advokat og trønder var han...........
I 1945 var han assisterende statsadvokat under statsadvokat John Lyng i straffesaken mot Rinnan-banden.", sitat slutt.

Hvem var disse syv juristene? I tillegg til Hauge selv og Sven Gisvold kan vi tenke oss i Trøndelag John Lyng, Thorvald Wiig og Kaare Tapper? Thorvald Wiig var blant forsvarerne i "Lillehammer-mordet".

Av andre er trolig Andreas Cappelen, justisminister i 1980 under "Kielland-katastrofen"?

Hvilken innflytelse denne kretsen har hatt på rettsikkerheten i Norge er et interessant spørsmål?

Hvor, i hvilke posisjoner i samfunnet, finnes i dag sønner og døtre etter den samme krets - ARVEN ETTER HAUGE?

falk 04.11.2008


Return to front page