KGB og Hauges sanne ansikt.

Tidligere redaktør Noralv Øvrebotten beskriver situasjonen godt på hans nettside, ref:
http://www.oevrebotten.com/Etblikkoverskulderen.html

Observasjonene er mange, som tidligere refert til under FALK update 8 August (nederst)
http://www.multinet.no/~falk/Testamente.htm

Flere observasjoner:
En dag oppsøkte jeg No 24 på hans kontor sentralt i Oslo. Det var på den tiden Esso enda holdt til i samme bygård. Vi omgikkes nesten. Mens jeg ventet på heisen kom han ned trappen på vei ut. Personlig hadde vi ikke møttes ansikt til ansikt tidligere, men mitt kjenskap til hans utseende og sivile virke gikk tilbake til den tiden han var med på oppbyggingen av Akergruppens Oljedivisjon i siste halvdel av 1960-tallet. Dette var før jeg begynte min karriere i Aker. Flere kjente familienavn fra Milorg, Linge, OSS (OG), Tysklandsbrigaden ble knyttet til Akers oljeaktiviteter - familenavn som Stenersen, van der Hagen, Salvesen, Rolstad.

Formålet mitt med å kontakte "Kjakan" var å få hans syn på mine betraktninger vedrørende måten sabotasjen mot "Kielland" var gjennomført på. Samtalen på hans kontor startet i rolige former, men etterhvert som jeg fremla mine synspunkter og detaljer om "inside operation" endret stemningen seg. Jeg hadde etter hva jeg hadde lest om No 24 fra krigens dager, forventet en annen respons - "i nasjonens interesse". Som mange ganger før og senere kom jeg ut av en samtale med bange anelser - som i seg selv er en observasjon.

Jeg erfarer at Sönstebys bok "Rapport fra No 24" er oversatt til engelsk og utgitt i USA. Om jeg ikke tar feil var Sønsteby sammen med, tidligere leder av NORSO group under operasjon RYPE 1945 og senere sjef for CIA, William E. Colby på rundreise i USA hvor boken ble presentert der borte.

Se også J.C.Hauge, Gunnar "Kjakan" Sønsteby (No 24) og Asbjørn Sunde alias Osvald; http://www.multinet.no/~falk/Falk7.2.4.htm
Profile.htm

(loaded Sept. 5th 2008)


Return to front page