FALK  INTERNATIONAL
ORGANISASJON  F.A.L.K.

ORGANISASJON  TIL  FREMME  AV  ETTERFORSKNING  AV  ALEXANDER L. KIELLAND - KATASTROFEN OG ØKT RETTSSIKKERHET


    Det er fra flere hold reist tvil om den årsak som offisielt er angitt som grunn til at boligplattformen Alexander L. Kielland havarerte den 27. mars 1980, med tap av 123 menneskeliv, som følge, hvorav 27 britiske og 2 amerikanske statsborgere. Det fremgår av den offisielle undersøkelseskommisjonen's rapport av mars 1981, at de ikke har beskjeftiget seg med andre årsaker enn tretthetsbruddet i stag D6, som f.eks. eksplosjon og sabotasje. I en demokratisk rettsstat med kristne verdier er det vesentlig at alle forhold rundt en katastrofe entydig blir avklart slik at tilsvarende hendelser ikke skal kunne inntreffe igjen.

F.A.L.K.'s formål er å arbeide for å få igangsatt politietterforskning av Alexander L. Kielland - katastrofen i samarbeide med FBI og Scotland Yard, med utgangspunkt i sabotasje. FBI har på grunnlag av de fremlagte bevis, muntlig bekreftet at påstanden om eksplosjon i plattformens stag D4 er reell. FBI trenger en offisiell henvendelse fra norske myndigheter for å bistå da katastrofen skjedde innenfor norsk territorialgrense.

Postadresse::

Litteratur for spesielt interesserte:

"Sabotasjen mot Kielland"
av
Ole Østlund
ISBN: 82-992476-0-8
utgitt 1992


Tilbake til FALK forside