Hva er ADSL?
MultiNet AS tilbyr ADSL til bedrifter og private over hele landet.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) er en teknologi som muliggjør rask overføring av data. Dataen overføres asymmetrisk. Dette betyr at du får en større hastighet/båndbredde til deg enn det du sender ut til nettet. Hensikten med dette er at de aller fleste brukerområder i dag er søk- og nedlastningsorientert som f.eks. Internett.

I dag er det ISDN som best utnytter det eksisterende kobbernettet, og som gjør at man kan få både tale og data på samme abonnentkabel. ISDN dekker dagens datakommunikasjonsbehov for de fleste privatabonnenter og vanlige hjemmekontor-løsninger. ADSL og ISDN fungerer veldig godt sammen. ADSL er en videreføring av ISDN for kunder som har behov for stor overføringskapasitet. Med ADSL blir økt hastighet både mot Internett og bedrifters lokalnett.

Trenger jeg også ISDN ?
Det blir levert ADSL utstyr med data (Ethernet / ATM) grensesnitt. Samtidig vil det være både telefoni- og ISDN-grensesnitt på ADSL-utstyret som du kan tilkoble ditt eksisterende ISDN/telefoni utstyr. En PC med Ethernetkort eller en hub/ruter på lokalnettet kan kobles opp mot ADSL, så du kan fortsatt utnytte ISDN sine avanserte tjenester og dessuten benytte mulighetene for datatjenester som tilbys over ADSL.

Selv om det er mulighet for å oppgradere til ADSL, må ISDN-/telefoni-abonnementet beholdes. Det vil vaere nødvendig med et ISDN-/telefoniabonnement for vanlig taletelefoni, og ISDN vil fortsatt vaere grunnlaget for moderne telefoni; for de fleste hjemmekontor-løsninger og tjenester som alarm, to telefonlinjer, flere nummer og spesifisert regning.

Hva slags hardware trengs ?
ADSL-tjenesten kan leveres med to standardiserte grensesnitt; Ethernet og ATM-25,6 Mbit/s. Dette medfører at det aller meste av dagens datautstyr (rutere, repeatere og PC`er) kan koples til ADSL-grensesnitt og brukere trenger ikke foreta vesentlige investeringer for bruk av produktet.

Kan jeg ringe med ADSL ?
Ja, du kan benytte ditt telefoni/ISDN abonnement som før selv om du har installert ADSL-enheten. ADSL-enheten som plassere ute hos sluttbruker har både data- og ISDN/tlf-grensesnitt. Det er et filter i ADSL-utstyret som slipper ISDN- eller tlf-samtalen forbi og kunden beholder mulighet for å ringe ut på vanlig måte gjennom ADSL-enheten. På naermeste telefonsentral separeres data og tale/ISDN til to forskjellige plattformer. Telefoni/ISDN koples på vanlig måte opp på sentralen og du vil være tilkoplet dette nettet på vanlig måte.

Er det tellerskritt på ADSL?
Nei. ADSL-tjenesten er fast oppkoplet 24 timer i døgnet til MultiNet AS. Det er ikke noen tellerskritt eller taksering i forhold til selve ADSL-produktet. Det er viktig å merke seg at det innen Internett- og ATM-verdenen pågår en utvikling for å kunne tilby nye prisingsformer.

Hvilken oppsigelsestid gjelder for ADSL fra MultiNet?
Våre ADSL abonnement har en bindingstid på 12 måneder. Ønsker kunden å si opp abonnementet etter bindingstiden gjelder en oppsigelsestid på 3 - tre måneder regnet fra 1. måned etter at oppsigelsen er mottatt skriftelig.

Typiske anvendelser og fordeler for ADSL-produkter ?
Typiske anvendelser er:
· Høyhastighet Internett aksess for bedrifter og private. ADSL kan også benyttes som en byggekloss for verdiøkende Internettjenester som f.eks. intranett / ekstranett, sentral lagring osv.
· Tilknytning til ATM/FrameRelay tjenestenett.
· Tilknytning mellom hjemmekontor eller avdelingskontor og bedriftens/hovedkontorets LAN.
· Tilknytning til videoserver og multimedia applikasjoner. Du vil kunne oppleve sanntids videokonferanser samt få VHS-kvalitet på videofilmer som overføres.
· Web-hosting

Hvorfor velge ADSL?
ADSL er beregnet på kunder som har behov for mer båndbredde enn ISDN og for noe lavere kapasitet enn leide samband (fast linje).

Kort oppsummert er dette fordelene:
· Tjenesten står oppe 24 timer i døgnet (fast oppkoplet)
· Raskere nedlasting, overfører filer hurtig
· Sikrere dataoverføring gjennom bruk av dedikerte linjer
· Opptar ikke ISDN GT- eller telefonlinjen
· Bedre bildekvalitet
· Muliggjør sanntids videokonferanse
· Raskere tilgang hjemmefra til bedriftens LAN
· Øker produktiviteten og sparer tid
· Gjør fjernarbeid/telependling lettere
· Kostnadseffektiv, billigere enn leid samband/fast linje og du slipper tellerskritt